rekvizīti

Bankas informācija ziedojumiem: 

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Stella maris”;
Reģ. Nr. 90011585223
Adrese: Birzes iela 54, Rīga, LV – 1016
Banka: Luminor Bank AB Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV37NDEA 0081 5017 1803 0
Informācija veicot ziedojumu:

Ziedotājam ir tiesības norādīt konkrētu ziedojuma mērķi un pārliecināties, ka minētais ziedojums tiek izmantots norādītā mērķa sasniegšanai.
Pirms ziedojuma veikšanas lūgums sazināties ar:
saimniecības nodaļas vadītāju  67012639 
vai 
saimniecības nodaļas vadītāja vietnieku 67012615