LikumDOŠANA

Likumi:

 • LR likums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums Šeit
 • LR likums Par sociālo drošību Šeit
 • LR likums Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām Šeit
 • LR likums Dzīvesvietas deklarēšanas likums Šeit
 • LR likums Invaliditātes likums Šeit
 • LR likums Ārstniecības likums Šeit
 • LR likums Pacientu tiesību likums Šeit
 • LR likums Iesniegumu likums Šeit
Ministru kabineta noteikumi:

 • „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” MK noteikumi Nr. 288 Šeit
 • "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" MK noteikumi Nr. 291 Šeit
 • "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā" MK noteikumi Nr. 951 Šeit
 • "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām" MK noteikumi Nr. 431 Šeit
 • „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” MK noteikumi Nr. 275 Šeit
 • "Kārtība , kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus" MK noteikumi Nr. 271 Šeit 
 • „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” MK noteikumi Nr. 279 Šeit
 • "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus" MK noteikumi Nr. 914 Šeit
 • "Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība" MK noteikumi Nr. 137 Šeit

Rīgas domes noteikumi
 • "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" RD saistošie noteikumi Nr. 184 Šeit
 • "Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām" RD saistošie noteikumi Nr. 81 Šeit
 • "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem" RD saistošie noteikumi Nr. 98  Šeit
 • “Transporta pakalpojumu samaksas kārtība Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu” RD saistošie noteikumi Nr. 83 Šeit

Ar Latvijas Republikas tiesību aktiem var iepazīties portālā www.likumi.lv Šeit