MISIJA

Palīdzība un atbalsta sniegšana cilvēkiem, kuri par sevi nevar parūpēties paši.
Profesionālu un kvalitatīvu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, lai nodrošinātu senioru pamatvajadzības.