VĒSTURE

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” atrodas Daugavgrīvas salā bijušā Padomju jūrnieku hospitāļa ēkās.

RSAC "Stella maris" no putna lidojuma

1940. gadā Bolderājā un Daugavgrīvā tika izvietotas PSRS Jūras kara flotes vienības. Pašās kara beigās Daugavgrīvā tika izveidots kara hospitālis. Slimnieki uz šejieni tika vesti no visas Padomju Savienības.
No 1945. gada Bolderāja un Daugavgrīva pārvērtās par militāru teritoriju, šeit atradās daudzi armijas militārie objekti. Šī teritorija nebija pieejama civilām personām, tāpēc daudziem rajona iedzīvotājiem nācās atstāt savas mājas. Līdz pat 1964. gadam šajā teritorijā varēja iekļūt tikai ar caurlaidēm. Pēc kara, hospitālis tiek pārdēvēts par Padomju jūrnieku hospitāli. Hospitālī ārstējās militārpersonas un viņu ģimenes locekļi.

RSAC "Stella maris"

1994. gada augustā, PSRS militārajiem spēkiem atstājot Baltiju, tagadējā sociālā aprūpes centra „Stella maris” esošās telpas Rīgas Kurzemes rajona valde pārņēma no Padomju armijas. Padomju Jūrnieku hospitāļa administrācija bija ļoti apmierināta par iespēju savas telpas nodot lietošanā trūcīgo cilvēku vajadzībām.

RSAC "Stella maris"

1994. gada 15. septembrī tika dibināts bezpeļņas uzņēmums „Stella maris”, bet 1. novembrī tika uzņemts pirmais klients. Laikā no 1994. gada līdz 1999. gadam uzņēmuma nosaukums un statuss mainījās. 1996. gadā, kad uzņēmums tika reorganizēts par Rīgas pašvaldības Sociālās aprūpes centru, šeit jau dzīvoja 55 klienti.

Vēsturisks brīdis – Kurzemes rajona valde pārņem savā rīcībā Padomju Jūrnieku hospitāli 
(attēlā 3. no labās puses pirmā 1. direktore Māra Ingrīda Zaķe)

No dibināšanas brīža līdz 2010. martam RSAC "Stella maris" direktore bija Māra Zaķe. Pamatojoties uz RD 25.03.2010. lēmumu Nr. 56, no 06.04.2010. par RSAC „Stella maris” direktoru tika iecelts Aldis Virbulis, kurš iestādi vadīja līdz 03.03.2014.  

2. direktors Aldis Virbulis

Īpašs brīdis, RSAS "Stella maris" 20 gadu jubilejas svinībās 2014. gada septembrī, visi trīs direktori kopā 
(No kreisās puses, pirmā direktore M. I. Zaķe un otrais direktors A. Virbulis pa kreisi, trešā direktore S. Rudoviča pa labi)

No 2014. gada 6. maija par RSAC "Stella maris" direktori tika iecelta Solvita Rudoviča. Pamatojoties uz RD 29.04.2014. lēmumu Nr. 933, kura iestādi vadīja līdz 03.04.2018.  

3. direktore Solvita Rudoviča