2016. GADA PROJEKTI

Projekts “Dzīvo un smaidi”
Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” īstenoja projektu “Dzīvo un smaidi”, kas tika finansēts no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas.
Projekta mērķis bija veicināt RSAC “Stella maris” klientu radošas, lietderīgas un veselīgas brīvā laika aktivitātes četros nodarbību ciklos: radošās 
nodarbības, virtuves māksla, sportiskās aktivitātes, prāta un atmiņas treniņi un mūzikas terapija.
Radošās nodarbības senioriem ir viens no veidiem, kā radoši un interesanti pavadīt brīvo laiku un iegūt jaunas prasmes. Kopīgi pavadītais laiks rada pozitīvas emocijas gan par paveikto darbu, gan par iespēju vienam otru tuvāk iepazīt. Radošā atmosfēra ir relaksējoša un pacilājoša – sēžot ap galdu un darinot interesantas lietas no dzijas, pērlēm, papīra vai polimērmāla, seniori un cilvēki ar invaliditāti kļūst komunikablāki un atvērtāki, priecājas par saviem pašdarinājumiem. Tā ir iespēja sevi izteikt un gūt pilnvērtīgu laika aizpildījumu. Attēlā skatīt mozaīku veidošanu, radošo nodarbību vadītāja S.Lubāne.

Seniori ļoti labprāt apmeklē kulinārijas nodarbības, kurās kopīgi ar nodarbību vadītāju pagatavo kādu vēlamo ēdienu, piemēram, augļu kokteili, dārzeņu salātus vai izcep gardu picu. Klientiem patīk arī darboties pašiem, lai sagatavotu ēdienam nepieciešamās sastāvdaļas. Viņi ar prieku sagriež dārzeņus, augļus vai sagatavo mīklu cepšanai. Seniori ir patiesi gandarīti par iespēju sevi realizēt, saglabāt prasmes un nodegustēt sagatavoto maltīti.
RSAC “Stella maris” klienti piedalās arī sporta nodarbībās, jo brīvais laiks tiek veltīts arī  kustību priekam. Aktīvākie seniori apguvuši šautriņu mešanu mērķī, kā arī labprāt spēlē novusu. Daļai veco cilvēku patīk risināt krustvārdu mīklas vai palauzīt galvu atmiņas un uzmanības spēlēs. Klienti spēlē galda spēles, piemēram, Skrabble, lotto, bet citiem patīk minēt mīklas. Vislielākais prieks ir par kārtējo diplomu, kas godam nopelnīts (skatīt attēlā).

Mūzikas terapijas nodarbībās izmanto mūzikas elementus – skaņas, ritmu, melodijas, instrumentus, lai terapeitiskā kontekstā uzlabotu klientu garīgo, emocionālo un fizisko labsajūtu. Seniorus un personas ar demenci aicina izmantot viegli spēlējamus mūzikas instrumentus, lai palīdzētu paust viņiem emocijas, pārdzīvojumus un jūtas. Terapeits to aicina darīt brīvi un improvizēti, muzicēt kopā ar viņu, veidojot muzikālu dialogu. Šeit nav nepieciešama iepriekšēja pieredze un prasmes mūzikas instrumentu spēlē. Šādas nodarbības palīdz klientiem atslābināt ķermeni, pilnveidot komunikāciju, apzināt un izpaust emocijas, jūtas, palīdz pārvarēt traumatisku dzīves pieredzi.Uzsākta jaunas metodes ieviešana Centrā – mūzikas terapija, ko vēl joprojām vada mūzikas terapeite J.Duhovska.

Projekts “Dzīvo vesels”

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” (turpmāk – Centrs) īstenojaprojektu “Dzīvo vesels”, kas tika finansēts no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Brīvprātīgo programmas.
Projekta “Dzīvo vesels” ietvaros tika veidota ainaviska videCentra teritorijā, apzaļumojot un iestādot dažādus kultūraugus, kā arī sakārtojot to – uzstādot iežogojumu apkārt sabiedriskam graustam. Projekta ietvaros tika svinēti Līgo svētki kopā ar Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” brīvprātīgajiem jauniešiem, kas organizēja vainagu pīšanas aktivitātes iemītniekiem.Sadarbība ar brīvprātīgajiem (Latvijas Sarkanā Krusta jaunieši, Bolderājas Luteriskās draudzes locekļi, Luterāņu stundas misijas brīvprātīgie  no ASV, tika izveidota sajūtu taka, kā arī noturēts kopīgs svētbrīdis (skatīt attēlā).

Attēlā: Tiek veidota sajūtu taka

Attēlā: Kopīga svētku svinēšana

Projekts “Sarunas un grāmatas līdzņemšanai”

Rīgas Centrālās bibliotēkas realizēta projekta ietvaros Rīgas sociālās aprūpes centra “Stella maris” 11 klientiem tika nodrošinātas skaļlasīšanas un sarunas par izlasīto. 7 brīvprātīgie regulāri ieradās pie Centra klientiem, lai piepildītu viņu brīvo laiku ar iemīļoto grāmatu lasīšanu.Daži brīvprātīgie vel joprojām iepriecina Centra klientus.

Attēlā: projekta noslēguma pasākums. Pie mums ciemos aktrise E.Ermale, projekta vadītāja I.Apine un brīvprātīgie.

Projekts “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”

Sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu, tika realizēts projekts, kura ietvaros Rīgas sociālās aprūpes centrā “Stella maris” izveidotas 16 pagaidu darba vietas ilgstošo bezdarbnieku nodarbināšanai. Projekta iesaistītie tika nodarbināti teritorijas uzkopšanā, telpu tīrīšana un klientu aprūpē. Tās bija vērtīgas “darba rokas” Centram.

Attēlā: algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji RSAC “Stella maris” teritorijas uzkopšanas darbos.