INFORMĀCIJA NOMNIEKIEM

Nomnieki, kam Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” sniedzis atbalstu par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu, ievērojot Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumus Nr.180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" un Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumus Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību".