pRETKORUPCIJAS PASĀKUMI

Par Rīgas sociālās aprūpes centra "Stella maris" darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt:

  • Rīgas sociālās aprūpes centra "Stella maris" direktori Ilzi Andersoni, tālrunis: 67012698, e-pasts: ilze.andersone@riga.lv
  • RD Labklājības departamenta direktori Irēnu Kondrāti, tālrunis: 67105151, e-pasts: dl@riga.lv 
  • Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru, tālrunis: 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv, mājas lapa: pasvaldiba.riga.lv
  • Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pa tālruni 67356161 vai 80002070, e-pasts: knab@knab.gov.lv, mājas lapa: www.knab.gov.lv