2020. GADA PROJEKTI

30.11.2020.

RSAC “Stella maris” ir noslēgusies projekta “Darīsim kopā” realizācija

Rīgas sociālās aprūpes centrā “Stella maris” ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas atbalstu, noslēgusies  projekta “Darīsim kopā” realizācija, kura noritēja no 2.03.2020.-30.11.2020.
Projektā piedalījās Centra seniori un klienti – pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti (t.sk. personas ar demenci).
Projekta mērķis bija veicināt RSAC “Stella maris” klientu radošas, lietderīgas un veselīgas brīvā laika aktivitātes trijos nodarbību ciklos. (rokdarbu nodarbības, kulinārijas nodarbības, sadzīves un pašaprūpes prasmju nodarbībās).
Sociālās rehabilitācijas procesa ietvaros klienti apmeklēja rokdarbu nodarbības, kurās apgleznoja zīda lakatus un šalles izmantojot auksto batiku,  karsto nosieto batiku – šiborī, foto printu, ekoprintu, dekoru zīmēšanu un krāsoja mandalas.Zīda apgleznošana ir piemērojama dažādām personām, jo īpaši tām, kas sevī rod radošu dziņu.RSAC klientiem izteikti patīk pašu veiktie darbi, jo tas palīdz justies spējīgiem, noderīgiem un savu devumu nesošiem.
Ēdiena gatavošana un baudīšana ir cilvēka neatņemama dzīves sastāvdaļa, kā arī prasme gatavot garšīgi un nobaudīt ko jaunu – tas vilina un piesaista. Izmantojot mūsdienīgas virtuves palīgierīces tika gatavoti veselīgi, mazkaloriju ēdieni -salāti, sautējumi, deserti, smūtiji. Kulinārijas darbnīca ir labs resurss pozitīvai līdzās darbošanās veicināšanai.
Viena no lielākajām klientu grupām ir klienti ar ierobežotām pašaprūpes spējām. Speciāli pielāgoti galda piederumi, zeķu uzvilcējs, mazgāšanās sūklis garā rokturī – tie ir pielāgoti pašāprūpes palīglīdzekļi , kuru lietošana uzlabotu RSAC klientu pašaprūpes kvalitāti un veicinātu neatkarību, pašapziņu. Pašaprūpes prasmju nodarbībās kopā ar fizioterapeitu tika apgūta speciālo palīglīdzekļu lietošana.
Integrācijas pasākums ļāva apvienojot patīkamo ar lietderīgo. Ekskursija uz Šokolādes muzeju “Laima” bija patīkams pārsteigums. Tā bija iespēja redzēt u dzirdēt stāstus par šokolādes iegūšanu, apstrādāšanu un lietošanu, kā arī iepazīties ar šokolādes vēsturi. Muzeja darbinieki maksimāli izsmeļoši, viegli uztverami un atmiņā paliekoši stāstīja par šokolādes ražošanas procesu. Ekskursijā ar meistarklasi bija iespēja  klientiem izveidot pašiem savas šokolādes konfektes un nodegustēt tās.
            Integrācijas programmas pasākumu ietvaros klienti lietderīgi pavadīja brīvo laiku, apguva jaunas prasmes, kā arī kopīgi darbojoties cēla pašapziņu, uzlabojot psihoemocionālo stāvokli, fiziskās aktivitātes. RSAC “Stella maris” regulāri cenšas piedāvāt pasākumus, lai veidotu atvērtu un aktīvu vidi. Vēlamies  arī turpmāk veikt līdzīgas  integrācijas aktivitātes, jo RSAC klienti mainās un ir nepieciešams turpināt iesākto.

 .