2017. gada projekti

Projekts "Būsim aktīvi un veselīgi"

2017. gada 01. decembris

Centrā tika notikusi projekta “Būsim aktīvi un veselīgi” realizācija. Projekta ietvaros biedrības “Latvijas Ergoterapeitu asociācija” eksperti un brīvprātīgie studenti no Rīgas Stradiņa universitātes, sadarbojoties ar Centra darbiniekiem, veica klientu funkcionēšanas novērtēšanu. Studenti novērtēja arī tehniskos palīglīdzekļus, kuri tiek izmantoti klientu pārvietošanās vajadzībām, kā arī aprūpes procesa nodrošināšanā. 

Novērtēšanas gaitā tika veikta tehnisko palīglīdzekļu pielāgošana tehnisko palīglīdzekļu lietošanas apmācība gan klientiem, gan darbiniekiem. Tika organizētas dažādas fiziskās aktivitātes un izstrādāta info grafika par veselības veicināšanas aktivitātēm. Klienti kopā ar studentiem paši veidoja boccia bumbas, kuras tika arī iemēģinātas. Gan Centra darbiniekiem, gan klientiem tika organizētas arī apmācības par tehnisko palīglīdzekļu lietošanu.

Projekta noslēgumā Centra iemītniekiem kopā ar brīvprātīgajiem studentiem bija iespēja apmeklēt Rīgas zooloģisko dārzu un doties uz RSAC “Mežciems”, lai piedalītos boccia draudzības spēlē. Kopā ar  ekspertiem tika sagatavota metodika par klientu pozicionēšanu un tapa infografika par veselīgām aktivitātēm. Projekts noslēdzās ar dalīšanos pieredzē par projekta gaitu, pateicību izteikšana aktīvākajiem iemītniekiem un brīvprātīgajiem studentiem.


Projekts "Dzīvotprieks"

2017. gada 01. decembris

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” (turpmāk – Centrs) īstenotais projekts “Dzīvotprieks”. Projekts tika finansēts no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas. 

Projekta “Dzīvotprieks” mērķis bija veicināt senioru radošas, lietderīgas un veselīgas brīvā laika aktivitātes dažādos nodarbību ciklos (lasīšanas pēcpusdienas, radošās aktivitātes, sporta nodarbības, atmiņas un uzmanības treniņi, kulinārijas nodarbības).

Septembrī notika zooloģiskā dārza apmeklējums, kā kopīgs noslēguma pasākums, veselīga pastaiga ar pozitīvu emociju gammu vērojot zooloģiskā dārza iemītniekus. 

Projekta noslēgumā, novembrī, notika projekta dalībnieku darbu izstāde, tika izveidots foto albums ar fotogrāfijām, kurās iemūžinātas iemītnieku aktivitātes projekta laikā, kā arī, izveidota digitāla prezentācija. Izstādes atklāšanas dienā bija tējas un kafijas pauze ar sarunām par projekta gaitu un pateicību izteikšanu aktīvākajiem iemītniekiem, kuri piedalījās projekta nodarbībās.

ESF projekts „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi’’ un skolēnu nodarbinātība vasarā

2017. gada 01. decembrī

Vairāku gadu garumā RSAC „Stella  maris” veiksmīgi  darbojas  ESF projektā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi’’. Projekta ietvaros veikta parka teritorijas sakopšana, telpu uzkopšana. 2017. gadā projektā  piedalījās 13 dalībnieki. Sadarbībā ar Nodarbinatības valsts aģentūru, 9 skolēni tika nodarbinati vasaras mēnešos (jūlijā un augustā). Jaunieši palīdzēja RSAC iemītnieku brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanā, teritorijas un telpu uzkopšanas darbos un klientu pavadīsanai uz dažādām nodarbībām, pasākumiem RSAC un ārpus tā. Šāda veida projekti  ir liels ieguvums gan institūcijai, gan pašiem dalībniekiem.