VĪZIJA

Mūsdienīgs, klienta vajadzībām atbilstošs sociālās aprūpes centrs, kur klients var saturīgi pavadīt brīvo laiku un kurā strādā profesionāls un izglītots personāls.

Ilgtermiņa mērķi (5 gadi):
  1. Jauna korpusa būvniecība un iekārtošana.
  2. Teritorijas labiekārtošana atbilstoši senioru vajadzībām.
  3. Personāla izglītošana.
  4. Darbiniekiem iespēja gūt pieredzes apmaiņu Latvijā un ārpus tās.
  5. Kvalitātes sistēmas izveide.