UZDEVUMI

RSAC "Stella maris" prioritatīvie uzdevumi ir:
  • Esošo sociālo pakalpojumu nodrošināšana, pilnveidošana un paplašināšana;
  • Kvalificētu darbinieku piesaiste;
  • Darbinieku nepārtraukta profesionālā pilnveide;
  • Pasākumu kompleksa īstenošana, lai palielinātu klientu dzīves kvalitāti un dažādas aktivitātes;
  • Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
  • Centra popularizēšana un sabiedrības informēšana par sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām;
  • Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, telpas un teritoriju pielāgošana klientu vajadzībām.
RSAC "Stella maris" pilda savas funkcijas vadoties pēc nolikuma ŠEIT