ŠODIEN

Sadzīves apstākļu raksturojums:
  • Centra iemītnieki dzīvo divos divstāvīgos namos;
  • Klienti izvietoti 46 dzīvojamās istabās;
  • 5 dzīvojamās istabas ir vienvietīgas, 19 - divvietīgas, 15 - trīsvietīgas, 6 - četrvietīgas; 1- piecvietīga (sadalīta ar mēbelēm)
  • Vidējā dzīvojamā platība uz klientu ir 7.83 m²;
  • Katra dzīvojamā nama stāvā ir ēdamtelpa un atpūtas telpa;
  • Bibliotēka un zāle - atrodas atsevišķā ēkā.
Mūsu klienti (uz 01.01.2018.):
  • Mūsu aprūpes centrā dzīvo pensijas vecuma personas (t.sk. personas ar demenci) un personas ar invaliditāti (funkcionāla rakstura);
  • Centrā dzīvo 116 klienti, no tiem: 19 klientiem ir noteikta invaliditāte (funkcionāla rakstura traucējumi), 12 no šiem klientiem ir darbaspējīgā vecumā;
  • Mūsu jaunākajam klientam ir 35 gadi, vecākajam - 96 gadi, vidējais vecums - 71 gadi (sievietēm – 74 gadi, vīriešiem – 67,9 gadi).