PAKALPOJUMu saņemšanas kārtība

Lai kļūtu par RSAC „Stella maris” klientu:
  1. Jums jābūt pensijas vecuma personai vai personai ar I vai II grupas invaliditāti (izņemot personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem);
  2. Jūsu deklarētajai dzīves vietai jābūt Rīgā;
  3. Jums jādodas uz sava rajona Sociālā dienesta teritoriālo centru (pēc dzīvesvietas). Sociālā darba speciālisti izvērtēs atbilstību šī sociālā pakalpojuma saņemšanai;
  4. Sociālajā dienestā Jums jāiesniedz iesniegums, kurā minat sev izvēlēto aprūpes centru;
  5. Sociālā dienesta darbinieks Jūs informēs par to, kādi dokumenti nepieciešami, lai kļūtu par sociālā aprūpes centra klientu;
  6. Pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Sociālajā dienestā, Jūs tiksiet uzņemts rindā;
  7. Sociālais dienests informēs Jūs, kad būs pienākusi Jūsu rinda, aizsūtot Jums nosūtījumu sociālā pakalpojuma saņemšanai;
  8. Pēc nosūtījuma saņemšanas, lūgums sazināties ar mūsu sociālā darba speciālistu (pa norādīto tālruņa Nr.), lai informētu par datumu, kurā plānojat iestāties mūsu centrā.
Gaidīsim Jūs mūsu Centrā!