2018. GADA PROJEKTI

Projekts “Kopā mēs varam” 

Centrā no 15.04.2018. līdz 30.11.2018. notika projekta “Kopā mēs varam” realizācija. Projekts tika finansēts no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas. 
Projekta ietvaros notika dažādas interesantas un praktiskas nodarbības, lai veicinātu Centra klientu savstarpējo integrāciju un sociālo aktivizēšanos. 

Tika īstenotas - radošās, kulinārijas, sporta nodarbības, atmiņas un uzmanības treniņi kā arī muzeja apmeklējums un noslēguma pasākums.

2018. gada projekta “Kopā mēs varam” dažādu nodarbību un aktivitāšu attēlu kolāža