Par klientu saņemšanu no medicīnas iestādēm/slimnīcām:

  • Vecākās medicīnas māsas p.i. Larisa Kuhtina (darba dienās) 67026203

  • Dežūrējošā medicīnas māsa 28697964

Par klientu ievietošanu pēc sociālā dienesta nosūtījuma saņemšanas

  • Sociālais darbinieks Eva Kauliņa 67012672

  • Sociālā darba nodaļas vadītāja Irita Intenberga 26795762

Jautājumi par pakalpojuma saņemšanu

  • Sociālā darba nodaļas vadītāja Irita Intenberga 26795762

Adrese: Birzes iela 54, Rīga, LV –1016

Tālrunis: 67012698
Fakss: 67434443

stella.maris@riga.lv


 .